Studentlarga

TOSHPTI

MAGISTRATURA MUTAXASSISLIKLARI 1 KURS 2018-2019( Isemestr)O‘QUV YILIGA UMUMMETODOLOGIK FANLAR BO‘YICHA

DARS JADVALI

 

 

Gruppa/

para

 

1

(o‘zbek)

 

2

(o‘zbek)

 

3

(o‘zbek)

 

4

(o‘zbek)

 

5

(o‘zbek)

 

6

(o‘zbek)

 

7

evro

 

8

evro

 

9

evro

 

 

10

evro

 

I

AXT

AXT

AXT

AXT

AXT

AXT

 

O‘zbekistonning ijtimoiy iktisodiy rivojlanish strategiyasi

(Leksiya 9 zal)

II

Ilmiy tadkikot metodologiyasi

(Ma’ruza 5 zal)

AXT

AXT

AXT

AXT

III

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari

(Ma’ruza 5 zal)

Ilmiy tadkikot metodologiyasi

( Ma’ruza  9 zal)

IV

O‘zbekistonning ijtimoiy iktisodiy rivojlanish strategiyasi

(Ma’ruza 5 zal)

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari

( Ma’ruza9 zal)

 ToshPTIning 29 noyabr 2013 yil №477 sonli Buyrugi "Magistrlik dissertatsiyalari mavzularini tasdiqlash va ilmiy raxbarlarni tayinlash to`grisidа"

ToshPTIning 28 noyabr 2014 yil №440 sonli Buyrugi "Magistrlik dissertatsiyalari mavzularini tasdiqlash va ilmiy raxbarlarni tayinlash to`grisidа"

Magistratura kontingenti

Buyruq №740