Xodimlarga

O`quv-uslubiy bo`lim institut kafedra xodimlari bilan o`quv-uslubiy aloqalarni amalga oshiradi. Yakuniy va davlat imtixonlari natijalari bo`yicha qaydnoma varaqalarini o`z vaqtida taqdim etilishini nazorat qilib, ro`yxatdan o`kazadi.

Kafedralarni o`quv – yuklama bo`yicha yillik xisobotini tahlil qilib beradi.

Kafedralar tomonidan tayyorlangan o`quv uslubiy qo`llanmalarni ro`yxatga oladi.

Kafedra xodimlari tomonidan tayyorlangan o`quv dasturlarni tahlil etib, tasdiqdan o`tkazib beradi.

Yangi o`quv-metodik komplekslarni, zamonaviy information va pedagogik texnologiyalarni ta`lim tarbiya jarayoniga tadbiq etishda seminar va konferenstiyalarni tashkil qilib beradi.