Yuklab olish

 

 

 

 

Bilim sohasi:

500000 -

 Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot

 

 

 

 

 

Ta’lim sohasi:

510000 -

Sog‘liqni saqlash

 

 

 

 

 

Ta’lim yo‘nalishi:

5510200 -

 

Pediatriya ishi

 

5111000 -

Kasb ta’limi

 

 

5510100 -  

Davolash ishi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umumiy o‘quv soati –  154 soat

SHu jumladan:

Ma’ruza – 36  soat  (1 semestr - 18soat; 2 semestr – 18 soat)

Amaliy mashg‘ulotlar –  52 soat (1 semestr – 26 soat; 2 semestr – 26 soat)

Laboratoriya mashg‘ulotlar -  20  soat (1 semestr - 10 soat; 2 semestr – 10 soat)

Mustaqil ta’lim soati –    46 soat (1 semestr - 23 soat; 2 semestr – 23 soat)

 

 Bioanorganik kimyodan ma'ruzalar matni.rar

Bioorganik kimyodan ma'ruzalar matni.rar (o'zb)

Дарслик "Биоанорганик кимё"

Glossariy

Natriy gidrofosfatlarining kristallanish jarayonlarini o‘rganish. K. S. Arifjanova, G.E. Melikulova, X.Ch. Mirzakulov, S.Z.Arifdjanov.

maqola. Arif;anov S.Z.

darslik. Tibbiy kimyo

metodik qo'llanma

metodik qo'llanma(rus)

test (bioneorganika)

test (bioneorganika)

Tibbiy kimyo kursi

Tibbiy kimyo kursi