Ilmiy ishlar

1978 dan xozigi kungacha kafedra muammosi: “Bolalarning tug’ma kasalliklari, gipoteriozda ularni ulushini kamaytirish va ikkilamchi immunodefistit korrektsiyasi”. Yuqoridagi mavzular bo’yicha kafedrada 5 ta fan doktori va 16 ta fan nomzodi tayyorlangan. 682 ta ilmiy maqola, 6 ta o’quv kitoblari, 23 ta o’quv - uslubiy ko’rsatma chop etilgan bo’lib, 197 ta mualliflik guvohnomasi olingan. “Kobavit” preparatiga farmakologik komitetning ruxsati olinib, uni gepatoprotektorlik va radioprotektorlik xususiyatlari o’rganilgan. 10 taga yaqin doktorlik va kandidatlik dissertatsiyalarga ilmiy yordam uyushtirilgan. Xozirgi kunda shu yo’nalishda kafedra asisstenti Azimov A.M. Akbarov A.B. rahbarligida “3d metallarining turli koordinatsion tabiatli α – aminokislotalar bilan ikki yadroli komplekslarni hosil qilish” mavzusida ish olib bormoqda. Kafedrada 2002-2011 yillarda assistent Azimov A.M.,  Suleymanova G.G., Ikramova Z.A. ilmiy izlanish olib bormoqdalar. Ulardan Suleymanova G.G. «Kobalt, nikel va mis palmitatlarining aralash amidli koordinatsion birikmalarini hosil bo’lishidagi o’ziga xosligi» mavzusida  2009 yilida nomzodlik ishini himoya qildi.  Ikramova Z.O. « Разработка  состава  и  технологии  производства  керамических  глазурованных  облицовочных  материалов  на  основе  местного  сырья  и  отходов  производств» mavzusida  2012 yilida nomzodlik ishini himoya qildi.

Kafedra xodimlari Alimxojayeva N.T., Ayxodjaev B.K., Arifjanov S.Z., Ikramova Z.A., Suleymanova G.G., Azimov A.Mlar “Biogen elementlarning biologik faol ligandlar bilan kompleks birikmalarning sintezini o’rganish” ustida izlanish ishlarini olib borishadi.

2011-2012 o’quv yilida Kafedra hodimlari Alimxojayeva N.T., Arifjanov S.Z., Ikramova Z.A., Suleymanova G.G., Azimov A.M. quyida keltirilgan respublika va xorijiy konferensiyalarida ishtirok etdilar:  ТошПТИ, "Замонавий ахборот коммуникация ва таълим технологияларини тиббиёт олийгохларида ўқув жараёнига тадбиқ этиш". "Республика ўкув услубий анжуман материаллари. Тошкент-2011"., "Илмий амалий коференция “Соғлом аёл – соғлом бола”  Тошкент-2011., TDTU «Инновация - 2011» научно – практическая конференция., «Медико-экологические проблемы и охрана здоровья населения Приаралья». Нукус-2012.

2012-2013 o’quv yilida Kafedra hodimlari Alimxojayeva N.T., Ayxodjaev B.K., Arifjanov S.Z., Ikramova Z.A., Suleymanova G.G., Azimov A.M. quyida keltirilgan respublika va xorijiy konferensiyalarida ishtirok etdilar:  Центрально – азиатская международная конференция по химической технологии. Москва-2012., “Илм – фан тараққиёти ва иқтисодиётни инновацион ривожлантириш” Республика ёш олимлар илмий – амалий конфернцияси. Тошкент – 2012.

TIJ ishlari: har yili talabalar ilmiy jamiyatida faol ishtirok etib, ish natijalari bilan talabalar koferensiyasida ishtirok etib kelmoqdalar.2011 -2012 o’quv yilida quyidagi talabalar faol qatnashdilar: Ubaydullaeva Z.R. 102 I p, Burieva D.D 107 I p, Ubaydullaeva Z.R. 102 I p, Eshonxodjaeva D.D. 105 di, Turaeva D.A. 105 tp, Styopkina Ya,B 111 II p, Mansurova M.Yu 105, Bikulov I.M. 102 di, Jabbarova G.A., Egamova S.Sh. 105 tp, Yarsteva D.D. 102 di, Akbarov N.B 101 I p, Abduraximov I.Q. 110 I p, Yo’ldoshov M.A. 109 I p, Ayubxonov N.O. 105 I p, Axmedov S. 104 I p, Abduraximov A.I. 109 I p.

2012-2013 o’quv yilida quyidagi talabalar faol qatnashdilar: Jalilova K.G. 102 tp., Jo’rayeva N.B. 104 IIp, Mirsaidova D.B. 104 IIp, Xiloldinova M 104 IIp, Ayoxodjaeva D. 104 tp, Bobomurodov I.A. 104 di, Vaxobova A 102 tp, Gulomova A.D. 111 Ip, Ismailova N 104 di, Mirzamaxmudova Sh.M. 106 IIp, Nakibova A.A. 105 tp, Chichenina N.M. 104 di.

 2017 yilda Tibbiy kimyo nomli darslik chop etildiTibbiy kimyo