O`quv va o`quv-metodik ishlari

Kafedraning o`quv ishlari
1. O`qitishni tashkillashtirish

1.1. O`qitish ma`ruzalar o`qish, amaliy mashg’ulotlar o`tish hamda talabalar tomonidan mustaqil ish bajarish orqali amalga oshiriladi.
        Yil davomida kafedrada o`qiladigan ma`ruzalarni o`rtacha soni.

Bulardan

Barcha soatlar

Kaf.

mudiri

Professorlar

Dotsentlar

Mul’timediya

prezentatsiyasi bilan

Mul’timediya

prezentatsiyasi bilan

180

108

72

Zaruriyatga qarab

2009 yil 2 sentyabrdan ma`ruzalar o`qishda qo`llaniladi

2009 yil 2 sentyabrdan ma`ruzalar o`qishda qo`llaniladi

 

Kafedra mul’timediya va video fil’mlarni qo`llagan holda o`qitishni an`anaviy shakl va uslublarini qo`llaydi.
1.2. Talabalar bilimini joriy nazorati har bir darsda o`tkazilib, o`qituvchini talabalar bilan suxbati va оgzaki nazorati shaklida amalga oshiriladi. Ma`ruza materiallarini o`zlashtirish o`qituvchilarni talabalar bilan suxbati, hamda oraliq va yakuniy nazorat o`tkazish shaklida amalga oshiriladi.
       Talabalar bilimini joriy nazorati to`rt shaklda o`tkaziladi:
       a) laborator ishlar
       b) test masalalariga javoblar
       v) og’zaki so`rov
       g) vaziyatli masalalarni echish
Natijalar joriy, oraliq va yakuniy nazorat ko`rsatkichlari bo`yicha chiqariladi.
YAkuniy nazorat ToshPTIning Test markazida test nazorati shaklida o`tkaziladi.
1.3. Predmetni o`rganishni bir shakli - bu laborator praktikumidir. Uni tayyorlash bilan uslubiy kabinet mudiri va laborant shug’ullanadi.
1.4. Kafedraning barcha professorlari va dotsentlari talabalar uchun konsul’tatsiyalar o`tkazadilar.
1.5. 20 kishiga mo`ljallangan metodik kabinet mavjud bo`lib, keyingi yillarda u talabalarni rejali mashg’ulotlarini hamda TIJ ishlarini o`tkazishda o`quv xonasi sifatida ishlatilmoqda.
1.6. Har yili ma`ruzalar kursi va amaliy mashg’ulotlarga mul’timediyali illyustratsiyalar yangilanadi.


2. O`qishni mazmuni
O`quv jarayonini yaxshilash va uni metodik ta`minlash kafedraning asosiy ishi hisoblanadi.
2.1. ToshPTI Biokimyo kafedrasi, TTA Biokimyo kafedrasi bilan birga O`zR SSV tomonidan tasdiqlanadigan Biokimyo bo`yicha ishchi dasturni ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Ushbu                     dasturni tayyorlashda bevosita kafedra mudiri hamda kafedraning barcha xodimlari qatnashadilar.
2.2. Kafedrada yana Biokimyo bo`yicha yangi namunaviy dastur ishlab chiqilgan bo`lib, u patologik xolatlarni molekulyar-biologik asoslari hamda odam metabolizmini yosh xususiyatlarini                   qamrab olgan o`zgarishlarni yoritadi.
2.3. Kafedrada xodimlar tomonidan doimiy ravishda biokimyoning barcha bo`limlaridan joriy va yakuniy nazorat testlari yangilanib turiladi.

2.4.  Biologik kimyo bo’yicha asosiy darsliklar bo’lib quyidagilar hisoblanadi:

        1. Berezov T.T., Korovkin B.F. Biologicheskaya ximiya», M., 1990.

        2. Aleynikova T.L., Rubstova G.V. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po biologicheskoy ximii, 1988.

        3. Sobirova R.A.,  Inoyatova F.X., Shukurov I.B. «Biologik kime», Tashkent, 2008.

        4. Sobirova R.A., Abrorov O.A., Inoyatova F.X., Aripov A.N. «Biologik kime», Tashkent, 2006.

        5. Sultanov R.G., Xolmuxamedova N.M., Sultanxodjaev O.L., Karimova Sh.F. «Bioximiyadan amaliy mashgulotlar», Tashkent,  2006.

        6. Sultanov R.G., XolmuxamedovaN.M. «Bioximiyadan amaliy mashgulotlar», Toshkent, 1995.

        7. Nikolaev A.Ya. «Biologik ximiya», Tashkent, 1991.

 

 Bulardan tashqari talabalarga qo’shimcha darsliklar sifatida Rossiya mualliflarini darsliklari hamda rus tiliga tarjima qilingan chet el mualliflarining quyidagi darsliklari tavsiya qilinadi:

       1. Sultanov R.G., Ibragimov U.K. Sbornik bioximicheskix pokazatele

       2. «O’zbekiston biologiya jurnali»

       3. «O’zR FA Ma’ruz

       4. «Bioximiya», (Rossiya).

       5. Nikolaev A.Ya. «Biologicheskaya ximiya», Moskva, 2006  (elektron versiya).

       6. Berezov T.T., Korovkin B.F. «Biologicheskaya ximiya», M., 2006 (elektron versiya)

       7. Lenindjer A. Bioximiya, 1, 2, 3 tom. 1990 (rus va ingliz varianti)

       8. Kolman «Naglyadnaya bioximiya» (elektron versiya).

       9. Pod red. Severina E.S. «Bioximiya», 2007.

2.6. Talabalarga yana quyidagi elektron Internet-resurslar tavsiya qilingan:
        http://ru.wikipedia.org

        http://www.xumuk.ru

        http://www.youtube.com

        http://www.univertv.ru

        http://www.molbiol.ru

        http://www.dnatube.com

 

2.7. Kafedra xodimlari doimiy ravishda kimyo bo`yicha kirish testlarini o`tkazishda hamda abiturientlar orasida kimyoviy olimpiadalarni o`tkazishda taklif etiladilar.

       • Ma`ruza va amaliy mashg’ulotlarning kalendar-tematik rejalari (qarang: Yuklab oling)

       • Baholash mezonlari va Biologik kimyodan reyting tizimida baholash mezoni (qarang: Studentlarga)

       • Biokimyo bo`yicha bilimlarni saqlanib qolishini tekshiruvchi testlar ToshPTI ning test markazida mavjuddir.

 

Kafedraning o`quv-uslubiy ishlari

O`quv-uslubiy qo`llanmalar

1. Chop etilgan hamda xozirda biokimyo kursi mavzulari bo`yicha, shu jumladan ayrim fakul’tetlar uchun va ingliz tilida o`qiydigan chet el talabalari uchun yangi uslubiy va o`quv qo`llanmalari           tayyorlanmoqda. Test nazorati masalalari bo`yicha ham uslubiy qo`llanma tayyorlanmoqda.
2. Kafedra tomonidan 2 kurs bakalavrlari, magistrlar va klinik ordinatorlar uchun o`zbek, rus va ingliz tillarida uslubiy va o`quv qo`llanmalari tayyorlangan va chop etilgan:

O’quv-uslubiy qo’llanmalar

Uslubiy qo’llanmalar nomi

Mualliflar

Chop etilgan joyi

Yili, betlari

1

Metodika provedeniya laboratornix analizov v SVP, ix kliniko-diagnosticheskoe znachenie (dlya  studentov 2-kursa  pediatricheskogo i mediko-pedagogicheskogo  fakultetov  medistinskix VUZ)

(rus. tilda)

Saatov T. S.,

Yuldashev N. M.,

Ziyamutdinova Z. K.,

Xaybullina Z. R.,

Sultanxodjaev U. L.

Akbarxodjaeva X.N.,

Nishantaev M. K.

«Yoshlar Matbuoti», 100113, sh. Tashkent, Chilanzar-8,

k. Kataral, 60

2011y.

30 b.

2

QVPda bajariladigan tashxis usullari va ularning klinik-diagnostik ahamiyati.

(Tibbiyot oily  o`quv yurtlari pediatriya va tibbiy-pedagogika fakultetlari 2-kurs talabalari uchun  o`quv  uslubiy qo`llanma)

(uzbek.-lotin. tilda)

Saatov T.S.,

YuldashevN.M.,

Karimova Sh.F. Ziyamutdinova Z.K.,

Xaybullina Z.R, Sultanxajaev U.L.,

Akbarxodjaeva X.N.,

Nishantaev M.K.

Toshkent

2011y.

30 b.

3

QVPda bajariladigan laborator tashxis usullari va ularning klinik- diagnostik axamiyati.

(Tibbiyot oliy uquv yurtlari pediatriya va tibbiy – pedagogika fakultetlari 2-kurs talabalari uchun)

(uzbek. tilda)

Saatov T.S.,

Yuldashev  N.M.,

Karimova Sh.F.,

Ziyamutdinova Z.K.,

Xaybullina Z.R.,

Sultanxodjaev U.L.,

Akbarxodjaeva X.N.,

Nishantaev M.K

Toshkent

2011 y.

30 b.

4

Methodology of  laboratory analysis performance, clinical-diagnostic interpretation.

Saatov T.S.,

YuldashevN.M.,

KarimovaSh.F., Xaybullina Z.R.

Tashkent

2011y.

30 p.

5

“Bioanorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma–qadam bajarilishi” o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Suleymanova G.G.,

Akbarxodjaeva X.N.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan.

Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

36 b.

6

“Bioanorganik kimyo fanidan testlar to’plami” o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Ayxodjaev B.K.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.,

Azimov A.M.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

70 b.

7

“Bioanorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Suleymanova G.G.

 

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

35 b.

8

“Bioanorganik kimyo fanidan testlar to’plami” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Ayxodjaev B.K.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

63 b.

9

“Bioanorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Suleymanova G.G.,

Akbarxodjaeva X.N.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

61 b.

10

“Bioanorganik kimyo fanidan testlar to’plami” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Ayxodjaev B.K.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.,

Azimov A.M.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

60 b.

11

“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” o’quv-uslubiy qo’llanma

 

Alimxodjaeva N.T.,

Arifjanov S.Z.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.,

Azimov A.M.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxona-sida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

35 b.

12

“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Ikramova Z.A.

 

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

35 b.

13

“Bioorganik kimyo fanidan testlar to’plami” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Arifjanov S.Z.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.,

Azimov A.M.

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

59 b.

14

“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Ikramova Z.A.,

Akbarxodjaeva X.N.,

“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

35 b.

15

“Bioorganik kimyo fanidan теsтlar тoplami” (rus tili)  o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Arifjanov S.Z.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.,

 Azimov A.M.

“Geo fan poligraf” МЧЖ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

60 b.

16

“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanma

Alimxodjaeva N.T.,

Suleymanova G.G.,

Akbarxodjaeva X.N.,

“Geo fan poligraf” МЧЖ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy

2013 y

34 b.

17

"Sut biohimiyasy" 

Yuldashev N.M.,

Karimova Sh.F.,

Ziyatdinova Z.K.,

Ismailova G.O.,

Nishantaev M.K.

 "The original layout extremum press" MCHZH nashriёti, 100053 Tashkent shahri, Bogishamol 3. 

2015 y

40 b. 2,5 b.t.            

  

18

"Oddiy va patologik holatlarda lipidlar almashinuvi" o'quv-usluby qo'llanma

Yuldashev N.M.,
Ziyamutdinova Z.K.,
Karimov Sh.F.,
Akbarhodzhaeva H,N.,
Sultanhodzhaev U.L.

"Original reja Eksteremum press" MCHZH nashriёti, 100053 Toshkent shah'ri, Bogishamol 3.

2016.

63 betlar

7,6 b.t.

19

Kimyo. Test vazifalarni Solutions. 2014-2015

Ismailova G.О.

Arizachi Kutubxona. Testlar: a tutorial. Toshkent 2016 tipografiyani. «Spektr Media Group» MChJga. Toshkent, Bunyodkor ko'chasi, 28

2016.

240 betlar

24,2 b.t.

  

Uslubiy tavsiyanomalar

Nomi

Mualliflar

Nashriyot

1.

«Gipoksiya ploda: effektivnost nanodoz antioksidantov» (rus. tilda)

Xaybullina Z.R.

O’zR Sog’liqni Saqlash Vazirligi fan va oliy o’quv yurtlari boshqarmasi rahbari, Ataxanov Sh.E.

OOO «Vita color», 04.08.11, №8/118. 15 -bet.  Toshkent -2011y.

 

Axborot xatlari

Nomi

Mualliflar

Nashriyot

1

«Prognosticheskie kriterii razvitiya gipoksicheski-ishemicheskoy enstefalopatii u novorojdennIx»

(rus. tilda)

Xaybullina Z.R.

O’zR Sog’liqni Saqlash Vazirligi. 

OOO «Vita color»,

Toshkent malaka oshirish institutda, neonatalogiya kafedrasida, mudiri Muxamedova X.T.

Akusherlik va ginekologiya ilmiy - amaliy markaz. 04.08.11, №8/44. 8-bet.  Toshkent -2011y.

2

 

"Effektivnost glitsina v korrektsiy narusheniy pri infarkte miokarda"

(rus. tilda)

Yuldashev N.M.,

Ismailova G.O.,

Karimova Sh.F.,

Nishantaev M.K.

O’zR Sog’liqni Saqlash Vazirligi. 

ТаshpMI

Printing license № 10-1493

"Extremum-Press",

Street, Tashkent. Bogishamol 57 b.

pp. 4.  Tashkent -2014

  

Darsliklar

Nomi

Mualliflar

Nashriyot

1.

«Tibbiy kimyo» (uzb. tilda)

Alimxodjayeva N.T.,

Ikramova Z.A.,

Suleymanova G.G.,

Tadjiyeva X.S.

 

МЧЖ “Fan va ta’lim poligraf” bosma­xo­na­sida chop etildi

100170, Toshkent shahar,

Do‘rmon yoli ko‘cha, 24-uy.

452 bet, shartli bosma tabog’I 28,75

Toshkent - 2017

Kafedrada darslik va o`quv-uslubiy qo`llanmalarning elektron variantlari mavjud.

3. Kafedrada kafedra stendiga osib qo`yilgan yakuniy nazorat savollari ruyxati mavjud. Har yili biokimyoning asosiy bo`limlarini qamrab olgan nazariy savol va biokimyo bo`yicha laborator praktika savolini o`z ichiga olgan yakuniy nazorat savollari yangilanib turadi.

    • Elektron o'quv-uslubiy qo'llanmalar (qarang: Yuklab oling)