Yuklab olish
пп

Biоkimyodаn kalendar-tematik rejalar (uzb)

Studentlar uchun testlar (eng)

Bioximiyadan kalendar-tematik reja (rus)

Bioximiyadan kalendar-tematik reja (eng)

Studentlar uchun testlar (rus)

Biоkimyodаn аmаliy mаshg‘ulоtlаr (uzb)

Studentlarning ilmiy forumi - 2013

Certificatlar

Tezis-ТIJ

YaB” savollari (Rus)

YaB” savollari (Uzb)

YaB” savollari (english)

Laboratoriya ishlari qullanma (uzb)

Laboratoriya ishlari qullanma (uzb)

Laboratoriya ishlari qullanma (uzb)

O'quv qo'llanma «Sut biokimyosi"

Маqola_1 Ismailova.G.O.

Maqola_2 Ismailova G.O.

Maqola_1 Akbarxodjaeva X.N.

Maqola_2 Akbarxodjaeva X.N.

Maqola_ Каримова Ш.Ф.

Maqola_ Nishantaev M.K.

Maqola_ Xaybullina Z.R.

Maqola_ Ziyamutdinova Z.K.

Maqola - 1 Nosirov Sh.B.

Maqola - 2 Nosirov Sh.B.

Maqola - 1 Ikramova S.X.

Maqola - 2 Ikramova S.X.

Ma'ruza 1. Moddalar almashinuvi va biomembranalar.

Мa'ruza 2. Biologic oksidlanish. Qatabolizm.um.yullari

Maruza 3. Uglevod almashinuvi.

Ma'ruza 5. Oqsillar almazhinuvi.

Maruza 6. Nuklein kislotasining almashinuvi.

Ma'ruza 7. Molekulyar biologiya-1

Ма'ruza 1. Моddalar almashinuvi.Biol.membranalar. (uzb)

Мa'ruza 2. Biologic oksidlanish. Qatabolizm.um.yullari (uzb)

Ma'ruza 3. Uglevodlarni almashinuvi (o'zb)

Ma'ruza 4. Lipid almashinuvi (o'zb)

Ma'ruza 5. Proteinlar almashinuvi (o'zb)

Ma'ruza 6. Nuklein kislotalarning almashinuvi (o'zb)

Ma'ruza 7. Molekulyar biologiya-1 (o'zb)

Ma'ruza 4. Lipid almashinuvi.