Kafedra mudiri

Buranova Dilafruz Jamaldinovna

 O'zDJTU ni  tаmоmlаgаn. Fаn nоmzоdi. Kafedrada  2013 yildan buyon faoliyat ko`rsatib kelmoqda. 2014 yildаn “Horijiy tillar, pedagogika va psychologiya” kаfеdrаsi mudiri. Elektron pochtasi: buranova_m@mail.ru Telefon raqami: 260-32-42

Katta o'qituvchi

Nabieva Jamila Rahmanovna

TGPIIYA ingliz tili fakultetini tugatgan.

1992 yildan ToshPTI "Horijiy tillar" kafedrasida katta o'qituvchi  bo'lib ishlaydi.

2 ta o'quv qo'llanma, 1 ta tematik lugat, 1ta darslik, 20 ta tezis va maqollar chop etilgan. 

Katta o'qituvchi

Guzacheva Nadiya Islamovna

TGPIIYA ingliz tili fakultetini bitirgan. 

2006 yildan ToshPTi "Horijiy tillar" kafedrasida qatta o'qituvchi bo'lib  ishlaydi.

 2 ta maqola va 8ta tezislar chop etilgan 

Ingliz tili o'qituvchi

Aymetova Hatira Dadabaevna

TGPIIYA ingliz tili fakultetini tugatgan. 1988 yildan ToshPTI "Horijiy tillar" kafedrasida  katta o'qituvchi  bo'lib ishlaydi. 2 ta o'quv qo'llanma, 1 ta tematik lugat, 14 ta maqola va  tesizlar chop etilgan. 

инглиз тили ўқитувчиси

Махаметова Дилнавоз Ботировна

UzDJTU ingliz tili philologiya fakultetini tugatgan 

U 2007 yildan ToshPTI "Chet tillar"kafedra inligz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 

5tadan ortiq maqola va tezislar chop etilgan.

Ingliz tili o'qituvchi

Djalilova Nilufar Dilshodovna

TDPU ingliz tili fakultetini tugatgan. 

2008 yildan ToshPTI "Horijiy tillar" kafedrasida o'qituvchisi bo'lib ishlaydi.

 

Ingliz tili o'qituvchi

Rakhimova Gulnoza Rahmatjanovna

UzDJTU ingliz tili philologiya fakultetini tugatgan 

U 2001 yildan ToshPTI "Horijiy tillar"kafedra inligz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 

2ta maqola va tezislar chop etilgan.

ingliz tili o'qituvchisi

Ahmedova Aziza Furqatovna

O'zMU ingliz tili philologiya fakultetini tugatgan 

U 2011 yildan ToshPTI "Chet tillar"kafedra inligz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 

4tadan ortiq maqola va tezislar chop etilgan.

Ingliz tili o'qituvchi

Latipova Dilnoza Shorasulovna

UzDJTU ingliz tili fakultetini tugatgan. 2001 yildan ToshPTI "Horijiy tillar" kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlaydi.  

 

ingliz tili o'qituvchisi

Tolipova Shaxnoza Shuhratovna

UzDJTU ingliz tili philologiya fakultetini tugatgan 

U 2011 yildan ToshPTI "Chet tillar"kafedra inligz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 

4tadan oshiq maqola va tezislar chop etilgan.

ingliz tili o'qituvchisi

Mahametova Muhlisa Mirsalihovna

O'zMU ingliz tili filologiya fakultetini tugatgan 

U 2012 yildan ToshPTI "Horijiy tillar"kafedra inligz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 

5tadan ortiq maqola va tezislar chop etilgan.

Ingliz tili o'qituvchi

Sharipova Feruza Ibragimovna

2006 da Nizomi nomidagi TDPU ni "Ingliz tili" fakultetini tamomlagan. Pedagogika fanlar nomzodi. 2013 yildan "Horijiy tillar" kafedrasida ingliz tili bo'lib ishlayapti.

ingliz tili o'qituvchisi

Zohidova Muhlisa Fahriddinovna

UzDJTU ingliz tili fakultetini tugatgan. 2012 yildan ToshPTI "Chet tillar" kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 4ta maqola va tezislar muallifi. 

ingliz tili o'qituvchisi

Davlatyorova Nazokat Ijodovna

UzDJTU ingliz tili fakultetini tugatgan. 2017 yildan ToshPTI "Chet tillar" kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 2 ta maqola va tezislar chop ettirgan. 

Ingliz tili o'qituvchi

Ibragimova Ra'no Zakirjanovna

UzDJTU ingliz tili philologiya fakultetini tugatgan 

U 2018 yildan ToshPTI "Chet tillar"kafedra inligz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi.