Ilmiy ishlar

2018-2019 o‘quv yili mobaynida anatomiya kursi xodimlari tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda: Joriy yilda kafedra xodimlari 6 ta maqola, 15 ta ilmiy-amaliy anjumanlarda tezis chop etdilar. Dotsent X.A.Rasulov «Paraartikulyar tuzilmalarning shakllanishi va gipoterioz ta’siridagi o‘zgarishlarni morfofunksional tavsifi» mavzusida ish olib bormoqda, dissertatsiya ishi yakunlash bosqichida.