Kurs tarixi

Kafedra 1972 yildan tashkil etilgan.  Kafedra tashkil etilgandan buyon boshchilik qilganlar:

1.    Professor. Zaxidov H.Z  –  1972 yil– 1978 yil
2.    Dotsent. Alyavi R.A- 1976 yil – 1981 yil
3.    Dotsent. Abdukarimov.A.A – 1983 yil – 1988 yil.
4.    Professor. G`aniyev.B.G – 1981yil – 1992 yil.
5.    Dotsent. Asamov S.A – 1992 yil- 2002 yil.
6.    Dotsent. Axmedov A.G -  2003 yil 2008yil.
7.    Dotsent. Rasulov X.A – 2009 yildan hozirgi kunga qadar