O`quv va o`quv-metodik ishlari

2018-2019 o’quv yili kuzgi va baxorgi semstrda institut 1 kurs Pediatriya ishi ,Davolash ishi Kasb ta’limi talabalari uchun anatomiya faniga osteologiya, sindesmologiya, miologiya splonxologiya bo’limlari bo’yicha 50 ta amaliy va 18 ta ma’ruza olib boriladi . 2 kurs Pediatriya ishi ,Davolash ishi Kasb ta’limi talabalari uchun nevrologiya va sezgi a’zolari bo’yicha 28 ta amaliy va 8 ta ma’ruza olib boriladi .Semester mobaynida 1 ta oraliq baxolash test va 1 ta yakuniy baxolash og’zaki so’rov tarzida taqdim etildi. Shuningdek joriy semesterda OXI talabalari uchun ham 27 ta amaliy mashg’ulot va 9 ta ma’ruza bo’lib berildi. Amaliy mashg’ulotlar va ma’ruzalar dotsent AG Axmedov va X A Rasulov olib boradilar. Semester yakunida yakuniy baxolash og’zaki so’rash asosida olib boriladi.