Ilmiy ishlar

Patologik fiziologiya kafedrasida ilmiy izlanish ishlari reja asosida amalga oshiriladi. Patologik fiziologiya kafedrasining ilmiy tadqiqot mavzusi “xazm  traktini turli hil allergik holatlarda gidrolitik va so'rilish funktsiyasini o'rganish” bo’lib shu mavzu ustida kafedradagi professor o’qituvchilar ish olib boradilar. Kafedrada 1 ta professor t.f.d, 2 ta dotsent t.f.n. lar, 1 ta assistent t.f.n, 5 ta assistent bo’lib, kafedraning ilmiy salohiyati 54% ga teng. Kafedradagi barcha professor o’qituvchilar har o’quv yil davomida maqolalar, tezislar, o’quv uslubiy qo’llanmalarini yaratadilar. 2018 yilda quyidagi:

1. Professor Yo.U.Zokirov hammualliflik asosida 1 ta tezis,1 мaqola
2.. Dotsent S.A.Begmanov hammualliflik asosida  1 ta maqola .
3.Assistent t.f.n K.X.Axmedov hammualliflik asosida 1 taqola
4. Assistant N.A.Abidova hammuallif 1 ta maqola

5.Assistent G.A.Hakimova hammualliflikda 1 maqola chop etdilar.

7.Assistent G.M.Hodjaeva

8.Assistent D.D.Tolibnazarova

9.Assistent N.A.Bahromova

 

Bundan tashqari kafedrada Talabalar Ilmiy Jamiyati bo’yicha ham ishlar olib borilib, bu yili institutda bo’lib o’tadigan 47- ilmiy amaliy konferensiyada 10 talaba  tesizlari ustida ish olib bormoqdalar.

2018 yili yanvar oyida k.p.n. Akbarova S.N, dotsent Begmanov S.A, assistent Abdidova N.A. lar tomonidan " Zamonaviy Ilm-fanda nazaria va amaliyot", Halqaro ilmiy-amaliy  jurnalida "Sklerodermiyada tashqi ochogli ozgarishlari" mavzusida maqola chop etildi.2018yil iyun oyida ass.Hakimova avtorligida Iscience Poland polsha halqaro jurnalida   "Tuxdom kistalari patofiziologik aspeklari"55-59 betlar.allergik kasalliklar rivojlanishi mexanizmlari

yuqumli-allergik va toksik gepatit va jigar tsirrozi rivojlantirish ba'zi jihatlari