Yuklab olish


Жамоат саломатлиги фанидан маърузалар -7 курс

Jamoat salomatligi kafedrasidagi fanlarning kalendar-tematik rajalari

tibbiyot tarihidan ma'ruza

Umumiy gigiyena, bolalar va o'smirlar gigiyenasidan ma'ruzalar

Tovarshunoslik fanidan ma'ruzalar matni

Tibbiy statistikadan uslubiy qo'llanma

Demografiya va kasallanishdan uslubiy qo'llanma

Jamoat salomatligidan amaliyot

O'rta tibbiy hodimlarnini malakaviy mutah.tavsifnomasi

Hamshiralik ishini tashkil qilish va boshqarish malaka-mutah.tavsifnoma

Buyruqlar

Hronometraj

Kafedraning 2015-16 y. chora-tadbiriar rejasi

Jahonda UASH

Kasalliklarning halqaro tasnifi-10

Marketingdan ma'ruza №1

Marketingdan ma'ruza№2

Menejment fanidan imtihon savollari

Vak Vaksinaning xavfsizligi va sifati sinaning xavfsizligi va sifati

Vestnik nauki i obrazovaniya jurnalidagi maqola

Medikus halqaro jurnalidagi maqola

«Internauka» jurnalidagi maqola

Nauka i obrazovaniya segodnya jurnalidagi maqola

Nauka i obrazovaniya segodnya jurnalidagi maqola

Аmerika ilmiy jurnalidagi maqola

"Forum molodih uchoynih" jurnalidagi maqola

«Internauka» jurnalidagi maqola

Problemi nauki i obrazovaniya jurnalidagi maqola

Problemi nauki i obrazovaniya jurnalidagi maqola

Nauka i obrazovaniya segodnya jurnalidagi maqola

Problemi nauki jurnalidagi maqola

Teotiya i practica covremennoy nauki jurnalidagi maqola

Molodoy uchyoniy jurnalidagi maqola

Molodoy uchyoniy jurnalidagi maqola

Teoriya i praktika sovremenoy nauki jurnalidagi maqola

Nauka,obrazovanie, kultura jurnalidagi maqola

Aprobatsiya jurnalidagi maqola

Aprobatsiya jurnalidagi maqola

Molodoy uchyoni jurnalidagi maqola

Sinergiya nauk jurnalidagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

monografiya G.A.Djalilova

monografiya Sh.T.Iskandarova

monografiya S.K.Nazarova

VAK jurnalidagi maqola

VAK jurnalidagi maqola

Maqola

Maqola

Maqola

макола

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

макола

xorijiy jurnaldagi maqola

VAK jurnalidagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola

xorijiy jurnaldagi maqola