Ilmiy ishlar

Uchinchi kurs magistrlarining ilmiy ish mavzulari:

Abduraxmanova Nigora Faxriddinovna

Mavzu: "Koronar aterosklerozi verifikasiyalangan bemorlarda osteopenik sindromining xarakteristikasi".

Saidov Shavkat Baxromovich

Mavzu:"Turli sxema bilan yurak ishemik kasalligini davolashda buyrakning filtrasion qobiliyati va yurak gemodinamikasi ko’rsatkichlari".

Ismailova Elnara Nadirovna

Mavzu:"Respirator allergozi bor bemorlarda bronxlarning giperreaktivligini erta tashxislashni optimallashtirish"

Yusupov Adamboy Mamadjonovich

Mavzu: "Ishemik etiologiyali surunkali yurak etishmovchiligi bor bemorlarda vegetativ xolatining buzilishi".

Eshonqulova Oisha Alimurod qizi

Topic: "Surunkali yurak yetishmovchilligi va bo’lmachalar fibrillyasiyasi mavjud bemorlarda buyrak va yurak funksional holati".

Rasulev Yorqin Erkinovich

Mavzu: "Turli etiologiyali surunkali buyrak kasalligi bor bemorlarda suyak-mineral metabolizmining buzilishi".

Asatullayeva Dilnoza Shavkat qizi

Topic: "Noalkogol jigar yog’li kasalligi bor bemorlarni davolash dinamikasida ichak mikroflorasining holati".

Birinchi kurs magistrlarining ilmiy ish mavzulari:

 

Hajimatova Iroda Hamidullayevna

 

Mavzu: "Osteoartritli bemorlarda oyoq venoz kasalligi va metabolik sindrom orasida bog'liqlikni o'rganish"

 

Aminova Diyoraxon Alisherxon qizi

 

Mavzu: "Surunkali obstruktiv o'pka kasalligida qon tomirlarning remodellanishi va tizimli yallig'lanishning faolligi"

 

Aminova Iroda Parxadovna

 

Mavzu: "Yurak ishemik kasalligi bilan kasallangan bemorlarda revaskulyarizatsiyaning uzoq davrdagi natijalarini bir markaz bazasida baxolash"

 

Normurodov Tolibjon Shavkat o'g'li

 

Mavzu: "O´pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bor bemorlarda bronxolitik davolash jarayonida yurak ritmining o´zgarishi"

 

Eshkorayev Abdulla Tolib og'li

 

Mavzu: "Surunkali yurak yetishmovchiligi bo´lgan bemorlarda surunkali obstruktiv o´pka kasalligi avj olishining klinik xususiyatlari"

 

Isayeva Gulshan Sadullayevna

 

Mavzu: "SRBda bo´lmachalar fibrillyatsiyasi rivojlanish xavf omillari"

 

Anvarxodjayeva Shirinxon G'aybullo qizi

 

Mavzu: "Bronxial astmasi bor bemorlada komorbid xolatiga ko'ra klinik o'ziga xosligi va xayot sifati"

 

Qosimova Guzal Botirovna

 

Mavzu: "Surunkali buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarda gastroesofageal  reflyuks kasalligi kechishi xususiyatlari"

 

Mamajonova Zebo Shokirjon qizi

 

Mavzu: "Arterial gipertenziya va klimakterik sindrom bilan xastalangan ayollarda neyro-vegetativ xolat"

 

Nurutdinova Evelina Arturovna

 

Mavzu: "Ichak disbiozi xavf omillari va ularning surunkali buyrak kasalligi avj olishidagi o´rni"

 

Salimboyeva Komila Shuxratovna

Mavzu: "Surunkali yurak yetishmovchiligi bo´lgan kasallarda kliniko-gemodinamik ko´rsatkichlarning giperurikemiya bilan bog´liqligi"

 загрузки

yuklab olish

mahalliy tezislar

maqola

maqola

mahalliy maqola

maqola

maqola

Scopus setyabr oyi hisoboti

Scopus oktyabr oyi hisoboti

Scopus 2018 yil yillik hisoboti