Kontakt ma`lumotlar

Toshkent shahar, Hamza tumani, Birlashgan kuch, 1. 4-son Shahar klinik shifoxonasi. Xirurgik kasalliklari va XDX kafedrasi. Tel., fax: +998(371) 294 74 57. e-mail: shirin.dadaev@mail.ru