Qarshiev Dilshod Abduraxmonovich

Kafedra mudiri

Qarshiev Dilshod Abduraxmonovich  “Biofizika, tibbiy informatika” kafedrasi” kafedrasi mudiri.
Tel.: +998 (71) 262-28-16

Professor

Ravshanov Normuhammad Kayumovich

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti \"Biofizika, tibbiy informatika\" kafedrasi professor,  texnika fanlari doktori,
E-mail: ravshanzade@mail.ru  Ichki tel:160

Dotsent

Islomov Yuldosh Nugmanovich

Islomov Yo’ldosh Nug’manovich “Biofizika, tibbiy informatika” kafedrasi dotsenti, fizika matematika fanlari nomzodi.
Tel.: +998 (71) 262-28-16

Dotsent

Yuldashev Bahrom Ergashevich

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti “Biofizika, tibbiy informatika\" kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi.
E-mail: baxrom@rambler.ru
Tel.: +998 (71) 262-28-16

Dotsent

Urmanova Gulbaxor Urunbayevna

Urmanova Gulbaxor Urunbayevna “Biofizika, tibbiy informatika” kafedrasi dotsenti.
Tel.: +998 (71) 262-28-16

Dotsent

Nurmuxamedov Abdufattax Maxkamovich

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti “Biofizika, tibbiy informatika” kafedrasi dotsenti, fizika matematika fanlari nomzodi.
E-mail: fattah52@mail.ru
Tel.: +998 (71) 262-28-16

Katta o’qituvchi

Karimova Mazluma Muratovna

Karimova Mazluma Muratovna “Biofizika, tibbiy informatika” kafedrasi katta o’qituvchisi.
Tel.: +998 (71) 262-28-16

Assistent

Abdusattorov Sarvar Shokirovich

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti “Biofizika, tibbiy informatika” kafedrasi assistenti.
E-mail: s.abdusattorov@umail.uz
Tel.: +998 (71) 262-33-17