Ilmiy ishlar

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Bolalar yuqumli kasaliklari kafedrasining ilmiy tekshirish ishlari.

     “Tug'ma nuqsoni bor bolalarda virusli gepatit va diyareyani klinik patogenetik xususiyatlari, erta tashxis qo’yish va davolash tartibini yangi bosqichlari"

      Kafedra ilmiy-tekshirish ishlari bo’yicha ma’sul: Axmerov Ilyas Erikovich.

      Bolalar yuqumli kasaliklari kafedrasining Ilmiyi shlari boyicha yoqlangan disertatsiyalar mavzulari:

 РђС…меров И.Р­.

 

1.Umarov Toir Usmonovich

Tibbyot fanlari nomzodlik disertatsiyasi: «Клинико-патогенетическое значение мембрано-дестабилизирующих процессов и антиоксидантной системы в лимфоцитах при вирусном гепатите «В» у детей раннего возраста»,Toshkent 1995 yil ilmiy rahbar d.m.n prof. Zokirhodjaev A.X.

2. Rashidiv Fazlidin Abdumalikovich

Tibbyot fanlari nomzodlik disertatsiyasi: «Клинико-патогенетическое значение агрегационной и адсорбционной способности эритроцитов детей раннего возраста, больных сальмонеллезом» Toshkent 1995 yil ilmiy rahbar d.m.n. prof Zokirhodjaev A.X.

3.Ibragimova Holida Nabidjonovna

Tibbyot fanlari nomzodlik disertatsiyasi:«Применение лазерной терапии в комплексном лечении тяжелых и фульминантных форм вирусного гепатита В у детей раннего возраста»,Toshkent 1995 yil ilmiy rahbar d.m.n. prof Zokirhodjaev A.X.

4.Tadjiev Botir Miroshimovich

Tibbiyot fanlari nomzodlik disertatsiyasi mavzusi: «Клинико-патогенетические аспекты тромбоцитарно-сосудистых реакций при остром гепатите В удетей», Toshkent 2001 yil Ilmiy raxbar: d.m.n. prof Zokirxodjayev A.X.

5.Maksudova Lola  Irkinovna

Tibbiyot fanlari nomzodlik disertatsiyasi mavzusi: «Монооксидазная система печени и микробиоценоз кишечника при острой дизентерии у детей и их коррекция» Toshkent 2001 yil Ilmiy raxbar: d.m.n. prof Zokirxodjayev A.X

6.Yusupov Abzaljon Sobirjonovich

«Клинико-патогенетические особенности вирусного гепатита В у детей на фоне хронического пиелонефрита», Toshkent 2002 yil Ilmiy raxbar: d.m.n. prof Zokirxodjayev A.X.

7. Tadjiev Botir Miroshimovich

Tibbiyot fanlari doktorlik disertatsiyasi mavzusi: «Клинико-диагностические и молекулярно-генетические особенности HBVи  HCV инфекций» Ilmiy maslahatchi: d.m.n. prof Zokirxodjayev A.X.

Professor Zokirxodjayev A.X tomonidan chop etilgan adabiyotlar: «Детскиеи нфекционные болезни» 837 bet va «Bolalar yuqumli kasalliklari» o’zkek tilida lotin yozuvida, rangli rasmlar bilan.

Professor Zokirxodjayev A.X. boshchiligida, Professor Zokirxodjayev A.X va ham mualliflar bilan 4 tomli talabalar, magistrlar va klinik ordinatorlar uchun rus, o’zbek tilida va lotin yozuvida qo’llanma chop etildi.

                                         Р РёСЃСѓРЅРѕРє5                       Р РёСЃСѓРЅРѕРє6

 

                                                    РќРѕРІС‹Р№ СЂРёСЃСѓРЅРѕРє (1234)                                         Новый СЂРёСЃСѓРЅРѕРє (1235)

 Bir necha:«bezgak»,«gemaragik isitma» va boshqa mavzularida metodik qo’llanmalar chop etildi.

    Kafedra xodimlari o’zlarining ilmiy darajasi oshirish va boyitish maqsadida har yili konfirensialar va yigilishlarda qatnashish bilan birga ozlarini ilmiy maqolalarini nafaqat Respublikamizning tibbiyot yonalishidagina emas balki boshqa mamlakatlarga ham chiqarishmoqda.

Ilmiy hamkorlarimiz: ITI Virusalogiya va 1-SHYUKSH

 

 

ILMIY MAKTAB

 

 

 

 РўР°РґР¶РёРµРІ Р‘.Рњ.Bоlаlаr yuqumli kаsаlliklаri kаfеdrаsi mudiri, tibbiyot fаnlаri dоktоri

 

 

 B.M.Tаdjiеv tоmоnidаn yarаtilgаn ilmiy mаktаbigа tеgishli mа`lumоtlаr

 

  Botir Mirxoshimovich Tаdjiеv o`z ish fаоliyatini TоshPTIdа 1999 yildа bоshlаgаn. 2002 yili “Bolalardagi o`tkir virusli B gepatitda trombositar va qon tomir reaksiyalarining klinik patogenetik ahamiyati” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini, 2010 yili esa “HBV va  HCV infeksiyalarining klinik tashhisot va molekulyar- genetic xususiyatlari” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. 2010 yildаn bоshlаb vа hоzirgi vаqtgаchа kаfеdrа mudiri lаvоzimidа ishlаb kеlmоqdа, II-Pеdiаtriya fаkultеti dеkаni, tibbiyot fаnlаri dоktоri.

 

 B.M.Tаdjiеvrаhbаrligidа kаfеdrа yosh ilmiy хоdimlаri, bаkаlаvriаturа vа mаgistrаturа tаlаbаlаri bilаn muntаzаm rаvishdа ilmiy – tаdqiqоt fаоliyatini оlib bоrishаdi. Kafedra ilmiy yo`nalishi “Virusli gepatitlar  va diareya kasalliklarining  klinik patogenetik xususiyatlari, ularning tezkor diagnostikasi va davolash usullarini bolalar tug`ma kasalliklarini hisobga olib takomillashtirish”.

 

 Respublika miqyosida o`tkaziladigan ilmiy-amaliy аnjumаnlаr, hamda TоshPTI tоmоnidаn хаr yili o`tkаzilаdigаn “Tаlаbаlаr ilmiy jаmiyatini” ilmiy – аmаliy аnjumаnlаridа, “Pеdiаtriya sоhаsidа yosh оlimlаrning yutuqlаri” Rеspublikа ilmiy аmаliy аnjumаnlаridа tаshkilоtchi vа ilmiy rаhbаr sifаtidа ishtirоk etаdi. O`z fаоliyati dаvоmidа 130 dаn оrtiq ilmiy mаqоlаlаr, tеzislаr, dаrslik, o`quv qo`llаnmаlаr, uslubiy qo`llаnmаlаr vа mоnоgrаfiya yarаtgаn.

 

Hоzirgi kungа kеlib kаfеdrа yosh хоdimlаri B.M.Tаdjiеv rаhbаrligidа ilmiy fаоliyat оlib bоrmоqdаlаr.

 

 

 

Алимов М.М.

 

 

 

Аlimоv Mirаlishеr Mirziyadоvich

 

Kafedra assistenti

 

 Ilmiy ishi mavzusi:

 

 “Bolalarda jigar sirroziga o`tish bosqichidagi C virusli gepatitning klinik diagnostic xususiyatlari”

 

 

 

 

 

 РђС…меров И.Р­.

 

 Ахmеrоv Ilyas  Erikоvich   

 

Kafedra assistenti

 

 Ilmiy ishi mavzusi:

 

 “Surunkali buyrak kasalliklari bor bemorlarda C virusli gepatitning klinik diagnostic xususiyatlari”

 

 

 

    

 

 Р¤Р°Р№Р·РёРµРІ Р‘.Рћ.

 

 Fаyziеv Bахrоm Оdilоvich

 

 Kafedra assistenti

 

 Ilmiy ishi mavzusi:

 

 “Qon kasalliklari bor bemorlarda C virusli gepatitning klinik diagnostic xususiyatlari”

 

 

 

  

 

 РҐР°СЃР°РЅРѕРІР° Р“.Рђ.

 

 Хаsаnоvа Guzаl Аnаrmаtоvnа

 

 Kafedra assistenti

 

 Ilmiy ishi mavzusi:

 

 “O`tkir buyrak yetishmovchiligi bilan asoratlangan o`tkir diareya kasalliklarining klinik immunologic xususiyatlari va davolash taktikasi”

 

 

 

 

 

 РђРєСЂР°РјРѕРІР° И.Рђ.

 

 Аkrаmоvа Irоdа Аbrоljоnоvnа

 

 Kafedra assistenti

 

 Ilmiy ishi mavzusi:

 

 “Erta yoshdagi bolalardagi klebsiellyozning klinik patogenetik va immunologic xususiyatlari”

 

 Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Maqola

Tezis

Maqola 2015

Maqola 2015

Maqola 2015

Maqola 2015

Tezis 2015

Tezis 2015

Tezis 2015

Tezis 2015

Tezis 2015

Maqola 2015

Monografiya

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Maqola 2016

Ilmiy maktab