O`quv va o`quv-metodik ishlari

Allergologiya, klinik immunologiya, mikrobiologiya kafedrasida dars berish jarayoni yangi texnologiya uslublari orqali beriladi (grafik organayzer, loyiha, keys uslublari, multimediya ma’ruza materiallari). Xodimlar fanlar bo’yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llagan holda o’quv-uslubiy tavsiyalar, o’quv qo’llanmalari va darsliklar yaratishda faol ishtirok etishmoqda. Hozirgi kunda ular tomonidan 4 ta uslubiy qo’llanmalar va o’zbek (lotin) tilida kitob bosmaga berilgan. Kafedra ilmiy yo’nalishi: Bolalarda kechayotgan allergik kassaliklarni xususiyatini o’rganish.