Yuklab olish

1. Nazarov O.A., Yuldashev I.R. - Allergologiya // Tashkent, "Fan", 2001. 75-ta. institut kutubxonasida;

2. Pytsky V.I., Adrianova N.V., Aromasova A.V. - Allergik kasalliklar // Moskva, "Triada - X», 1991. - 5 ta., 1984 yil.- 8 ta.institut kutubxonasida;

3. Hakberdyev M.M, Yuldashev I.R Allergiya haqida umumiy tushuncha (terminologiya, mezon, sinflanishi). - Tashkent, 1997y. 8-ta. kafedra kutubxonasida;

4. Abdullayev N.Ch., Karataeva N.A. Clinical Allergology - Tashkent, 2014 yil 100 ta institut kutubxonasida.Bronxial astma davolash uchun ko'rsatma

klinik immunologiya

klinik immunologiya

Mikrobiologiya, immunologiya, virusologiya