Talabalarga
Talabalar uchun ma`lumot : 1. Tashqi qiyofa- xalat, shippak, qalpoq, niqob. 2. Tartib-qoida – xronokartaga mos xolda darslarga kelib-ketish, etikaga rioya qilish (shovqin solmaslik, tibbiyot xodimlariga xurmat bilan munosabatda bo`lish, atrofni iflos qilmaslik) 3. Mashg’ulot vaqtida - darslik, konspekt, noutbuk; kuruv vaqtida -fonendoskop, bloknot. 4. Stendalar joriy, oraliq va yakuniy baxolash savollari va test savollar ilingan. 5. Gurux sardori o`zi bilan sardor jurnalini olib yurishi kerak.. 6. Qoldirilgan mashg’ulotlarni qayta topshirish navbatchilik jadvaliga kura mashg’ulotdan so`ng navbatchi asssistent tomonidan o`tkaziladi. 7. Qoldirilgan 4ta mashg’ulotdan so`ng qayta topshirish deknat ruxsati bilan o`tkaziladi. 8.Fanni qayta topshrishi deknat jadvali bo`yicha o`tkaziladi.