Bo`linma ishlari

 

          Markaz vazifasiga yangilikni tadbiq etish, professor-o’qituvchilar tarkibining faoliyatini rivojlantirishda yangi turtki bo’ladigan moyillikni tashkil etish hisoblanadi. Bizning nuqtai nazarimizda qo’yilgan vazifa ishonchli va omilkor qarorlar hisoblanadi. Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti o’quv jarayonini axborotlashtirish bo’yicha loyihani bajarish, talablarga ko’ra yaratishni olib borish, shu bilan birga yangi o’quv uslublari va amaliyotini tadbiq etish hisoblanadi.