2013 yil
Bu qismda Innovatsiya Markazining barcha foydali yuklamalari joylashtirilgan

Boloniya jarayoni haqida qisqacha ma'lumotnoma

Uzluksiz ta'lim

ToshPTI Axborot portalidan foydalanish

Innovatsiya Markazining 2013 yil Yakuniy yillik hisoboti