dissertatsiya kurib chiqiladi

25.12.2014 yil 14.30 soratda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini beruvchi 16.07.2013.Tib.18.01 rakamli Ilmiy kengash koshidagi 14.00.09- Pediatriya ixtisosligi bo’yicha Ilmiy seminarda izlanuvchi U.F. Nasirovaning “Homila ichi rivojlanishi orqada qolgan chaqaloqlarda hujayra energoalmashinuvi baholangan holda yurak-tomir” tizimining holati mavzusi bo’yicha doktorlik dissertatsiya ko’rib chiqiladi