U.F. Nasirovaning doktorlik dissertatsiyasini ximoya qilish

03.04.2015 yil 13.00 soatda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini beruvchi 16.07.2013.Tib.18.01 rakamli Ilmiy kengash koshidagi 14.00.09- Pediatriya ixtisosligi bo’yicha izlanuvchi U.F. Nasirovaning “Homila ichi rivojlanishi orqada qolgan chaqaloqlarda hujayra energoalmashuvi baholangan holda yurak-tomir tizimining holati” tizimining holati mavzusi bo’yicha doktorlik dissertatsiya ximoya qilish