Xodimlarga

Ma’naviyat va ma’rifat bo’limi ma’naviy-ma’rifiy yonalishda qabul qilingan normativ-xuquqiy hujjatlar, Davlat dasturlari, yangiliklar va ma’lumotlar, talabalarni ijtimoiy, siyosiy, xuquqiy dunyoqarashi va mafkuraviy immunitetini yuksaltirishga qaratilgan tadbirlarga jalb qiladi hamda «Ta’lim-tarbiya va axborot soatlari» materiallari, videofil’mlar, yuqori tashkilotlar tomonidan berilgan plakat va bukletlar bilan ta’minlaydi.