Jurnal bosh muharriri

Alimov Anvar Valievich

Tug’ilgan yili - 19.06.1955

Ahmedova Dilorom Ilhamovna

Bosh muharrir o’rinbosari

Tug’ilgan yili - 05.02.1957

Ma’sul kotib

Murathodjaeva Aqida Valievna

Tug’ilgan yili - 27.11.1954

Jurnal tahririyati mudiri

Abdurahmonova Vasilya Rahimovna

Tug’ilgan yili- 19.04.1965

Tehnik muharrir

Hikmatova Munojat Ismatillaevna

Tug’ilgan yili - 02.02.1983

Muharrir

Nazarov Salohiddin Husniddinovich

Tug’ilgan yili- 19.06.1955

Muharrir

Guzacheva Nadya Islamovna

Tug’ilgan yili - 10.09.1949

Muharrir

Ahmadniyazova Mashkura Artikulovna

Tug’ilgan yili - 15.09.1972