Doctorantura

2018 yilda tayanch doktoranturaga, doktoranturaga va mustaqil izlnuvchilikka qabul qilingan doktorant izlanuvchilarni buyruqlari

DSс va PhD tayanch buyruq

Mustaqil izlanuvchi buyruq