Koordinatsion Kengash


Grant tadqiqotlar bo'yicha Koordinatsion Kengash

ToshPMI ning Koordinatsion Kengashi institutning maslahatchi va muvofiqlantiruvchi bo'linmasi hisoblanib, Davlat va xalqaro ilmiy grant konkurslari doirasida bajariladigan tadqiqotlarni o'tkazishda ilmiy-ta'lim siyosatni shakllanishi va amalga oshirilishi bo'yicha dolzarb masalalarga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish uchun belgilangan.