Xodimlarga

Xodimlarga

ToshPTI ning Ilmiy-tadqiqot faoliyatini muvofiqlashtirish bo’limi ilmiy xodimlarga tibbiyot fani, texnika va ta’limning rivojlanishini ustuvor yonalishlari bo’yicha Davlat fundamental, amaliy va innovatsion grantlari konkurslarida, ilmiy-texnik dasturlarda ishtirok etish uchun yordam beradi; bajarilayotgan ilmiy loyihalar miqyosida xodimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarilishi monitoringini o’tkazadi hamda ilmiy-tadqiqot ishlarning natijalarini tibbiyot amaliyoti va o’quv jarayonga joriy etishda ko’maklashadi va nazorat qiladi.

 

images2images3