Bo`linma tarixi

“Pediatriya” ilmiy-amaliy jurnalning asoschisi va birinchi bosh muhariri t.f.d. professor A.S. Sulaymonov edi. U jurnalni 1996 yildan 1997yilgacha boshqardi. D.A. Asadov jurnalni 10 yil davomida – 1997 yildan 2007 yilgacha boshqardi. 2007 yildan jurnalning bosh muhariri t.f.n. professor A.V.Alimov hisoblanadi. Jurnalning bosh muhariri o’rinbosari 1996 yildan 2005 yilgacha t.f.d. prof. A.I. Iskandarov bo’ldi. 2005 yildan 2007 yilgacha t.f.d. professor A.V.Alimov, 2007 yildan hozirgacha bosh muharir o’rinbosari t.f.d. professor D.I.Ahmedova hisoblanadi. Jurnalning ma’sul kotiblari 1996 yildan 1997 yilgacha b.f.d. professor U.K. Ibragimov, 1997 yildan 1998 yilgacha t.f.d. professor E.S.Shamsiev, 1998 yildan 2005 yilgacha – t.f.d. professor D.I.Ahmedova, 2005 yildan hozirgacha t.f.d. professor Murathodjaeva hisoblanadi. Jurnal tahririyati mudiri 1996 yildan hozirgacha V.R. Abdurahmonova hisoblanadi.Pediatriya 3 -2017

Pediatriya 3 / 2017