Bo`linma haqida

Devonxona oliy o`quv yurtining mustaqil tizimli bo`limi bo`lib, OO`Y Nizomi asosida harakat qiladi va bevosita rektorga bo`ysinadi. Bo`lim O`rta Osiyo Pediatriya tibbiyot institutiga asos solingan 1972 - yil sentyabrdan tashkil topgan. Bo`lim o`z faoliyatida O`zbekiston Respublikasi qonunchiligi va OO`Y Nizomiga tayanadi. Bo`limni OO`Y Rektori buyurug`i bilan tayinlangan boshliq boshqaradi va institutning tizimli bo`limi hisoblanadi.