Xodimlarga

Devonxona murojaat qiluvchilarning qabulini amalga oshiradi:
1.    Shikoyat va arizalarni ro`yxatga olish.
2.    Xat va buyuriqlarning firma blankalarini berish.
3.    Hujjatlarni muhr bilan tasdiqlash.

Devonxona tashkilotga tashqaridan kelgan hujjatlar bilan ish olib boradi, aynan:  
•    Hujjatlarni qabul qililsh va yetkazish;
•    Hujjatlarni birlamchi ishlovi ;
•    Hujjatlarni dastlabki ko`rigi;

Institutdan tashqariga yuborilayotgan hujjatlar bilan ishlash:
•    Mas`ul ijrochilardan hujjatlarni to`g`ri rasmiylashtirilgannini va qabulini tekshirish:
•    Hujjatlarni ro`yxatga olinishi :
•    Hujjatlarni jo`natishga tayyorlash :
•    Hujjatlarni nazorat nusxalarini papkalarga joylashtirish:
•    Hujjatlarni nazorat nusxalari bilan ishlash va keyinchalik saqlash