Xodimlarga

Reja moliya bo’limi xodimlari tomonidan bajariladigan ishlar:
• Institutning faoliyatini rejalashtirish va mablag’ bilan ta’minlashni tashkillashtirish.
• Shtat jadvallarini, byudjet va byudjetdan tashqari mablag’larini xarajajatlar smetasini tuzish.
• Institutning xisob bo’limi va institut  boshqa tuzilmalari  bilan xamkorlikda institutni ta’minlashga ajratilgan shtat va pul mablag’laridan to’g’ri foydalanish, o’rinsiz yoki ortiqcha xarajatga yo’l qo’ymaslikka  erishish.
• Byudjet va byudjetdan tashqari mablag’larni xarajatlar smetasidagi moddalar bo’yicha taxlil etish.
• O’zb. Resp. SSV va boshqa yuqori tashkilotlarga chorak va yillik xisobotlarni tuzish va taqdim etish.
• Tasdiqlangan shakllarga asosan xar yili talab etiladigan byudjet so’rovnomasini tayyorlash.
• Xar bir kafedra bo’yicha professor-o’qituvchilar tarkibini egallab turgan lavozimi, unvoni, darajasi, razryadi va oylik maoshlari ko’rsatilgan qaydnomalarni tayyorlash.
• Rejali xisobotlarni tayyorlash.
• Boshqaruv, texnik, xizmat ko’rsatuvchi va o’quv yordamchi xodimlar tarkibini egallab turgan lavozimi, unvoni, darajasi, razryadi va oylik maoshi ko’rsatilgan qaydnomani tayyorlash.
• O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlariga asosan oylik maoshni  qayta xisoblash
• Yangi ishga qabul qilingan xodimlarga oylik maoshlar qo’yish.
• Reja moliya bo’limiga taa’luqli  boshqa ishlarni bajarish.