Bo`linma ishlari

Bo’limning asosiy ish faoliyati quyidagilar:

•    Institutning faoliyatini rejalashtirish va mablag’ bilan ta’minlashni tashkillashtirish:
•    Shtat jadvallarini, byudjet va byudjetdan tashqari mablag’larini xarajajatlar smetasini tuzish.
•    Institutning xisob bo’limi va institut  boshqa tuzilmalari  bilan xamkorlikda institutni ta’minlashga ajratilgan shtat va pul mablag’laridan to’g’ri foydalanish, o’rinsiz yoki ortiqcha xarajatga  yo’l qo’ymaslikka  erishish.
•    Rejali xisobotlarni tayyorlash.
•    Byudjet va byudjetdan tashqari mablag’larni xarajatlar smetasidagi moddalar bo’yicha taxlil etish.

Bo’limning ish faoliyatini boshqarish:
•    Bo’lim bo’lim boshlig’i tomonidan boshqariladi.
•    RMB boshlig’i institut rektori tomonidan egallayotgan lavozimiga tayinlanadi va undan ozod qilinadi.
•    Bo’lim iqtisodchilari bevosita bo’lim boshlig’iga bo’ysunadi.
•    Bo’lim boshlig’i  bo’lim nizomlariga va institut Ustaviga asosan ish faoliyatini yurgizadi.

Reja moliya bo’limining strukturasi: bo’lim 3 shtat birligidan tashkil topgan:
•    Bo’lim boshlig’i
•    1- toifali iqtisodchi
•    2- toifali iqtisodchi