Toshkent pediatriya tibbiyot institutida 2020/2021 o’quv yili uchun bakalavriat ta’limi yo’nalishlari bo’yicha darslar jadvallari

2-kurs uchun darslar jadvali – III-semestr, 2020/2021 o’quv yili

2-3 kurslar uchun darslar jadvali, OHI, III-VI-semestrlar, 2020/2021 o’quv yili

3-kurs uchun darslar jadvali – V-VI-semestrlar, 2020/2021 o’quv yili

4-kurs uchun darslar jadvali, VII-VIII-semestrlar, 2020/2021 o’quv yili

5-kurs uchun darslar jadvali, IX-X-semestrlar, 2020/2021 o’quv yili

4-kurs uchun darslar jadvali, XI-XII-semestrlar, 2020/2021 o’quv yili