2018 yilda tayanch doktoranturaga, doktoranturaga va mustaqil izlnuvchilikka qabul qilingan doktorant izlanuvchilarni buyruqlari

PhD va DSc tayanch buyruq

Mustaqil izlamuvchi buyruq