ToshPTI ning Ilmiy-tadqiqot faoliyatini muvofiqlashtirish bo’limi 1 aprel 2014 yildagi rektorning 106-sonli ichki buyrug’i asosida tashkil etilib, institutning tarkibiy strukturasiga kiradi va ilmiy-tashkiliy bo’linmasi hisoblanadi. Bo’lim grant dasturlari bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlarni tashkillashtirish va o’tkazish hamda ustuvor rivojlanish yo’nalishlari va ilmiy ishlar natijalari haqida ma’lumotlarni tarqatish bo’yicha Institutning boshqa bo’lim va bo’linmalarining faoliyatini muvofiqlashtiradi.