2018-2020 yillarga mo’ljallangan amaliy loyihalar

Amaliy loyiha PZ-20170926240

«Bolalarda o’tkir appenditsitning turli shakllari va uning asoratlarini kompleks klinik-nur diagnostikasini ishlab chiqish»

Loyiha raxbari: t.f.d., dotsent G.A. Yusupaliyeva

Amaliy loyiha PZ-2017083014

«Bolalarda anal inkontinentsiyani davolash va reabilitatsiya uslublarini takomillashtirish»

Loyiha raxbari: t.f.d., professor M.M. Aliyev

Amaliy loyiha PZ-2017090420

«Bolalarda tug’ma gidronefrozni erta tashhislash va operativ davolashni takomillashtirish»

Loyiha raxbari: t.f.d., dotsent А.А. Nasirov

Amaliy loyiha PZ-20170928688

«Bolalarda va o’smirlarda arterial gipertenziyani skrining tashhislash usullarini va profilaktikasini ishlab chiqish»

Loyiha raxbari: t.f.d., professor Sh.A. Agzamova 

Amaliy loyiha PZ-20170929591

«Arterial gipertoniya klinik oldi va erta klinik davrida skrining tashhis usullarini ishlab chiqish»

Loyiha raxbari: t.f.n., dotsent L.V. Kadomtseva

Amaliy loyiha PZ-20170929704

«Autizmni erta va klinik oldi bosqilarida tashhislashning skrining usullarini ishlab chiqish»

Loyiha raxbari: t.f.n. N.N.Ergasheva

Amaliy loyiha PZ-201709071

«Xomiladorlikda antiangiogen oqsil sFlt1 va platsentaning morfo-funktsional holatidan kelib chiqqan holda preeklampsiyani erta tashhislash usulini ishlab chiqish»

Loyiha raxbari: t.f.d., professor D.D. Kurbanov

Amaliy loyiha PZ-20170913157

«Asoratlarini muxofazalashida ilk yoshdagi bolalarda kardioxirurgik operatsiyalardan keyin og’riksizlantirish va intensiv davolash usullarni ishlab chiqish»

Loyiha raxbari: t.f.d., professor T.S. Agzamxo’jayev

2017-2020 yillarga mo’ljallangan fundamental loyiha SSV-f-04

«Odamning biologik muhiti metabolik profillarining tarkibini xomila o’sishi cheklanishi sindromida o’rganish. Past-molekular organik moddalar – kasallikning salohiyati biomarkerlarni qidirish»

Loyiha raxbari: t.f.d., professor Y.G. Rasul-Zade

2017-2018 yillarga mo’ljallangan innovatsion loyiha I-SS-2017-631

«Tez tibbiy yordam kursatishni optimallashtirish usulini tatbiq qilish»

Loyiha raxbari: t.f.d., professor А.М. Sharipov