Bo’lim 1982 – yil O’quv bo’limi qoshida O’rta Osiyo Meditsina Pediatriya Instituti buyruqa binonan tashkil topgan bo’lib, bo’lim boshlig’I dots: Rumi S.S tayinlangan.1984-yildan boshlab Xakimov A.A. Kino – fotolaboratoriya bo’limi boshlig’I bo’lib tayinlangan.1989 – yildan boshlab ……. Buyruqa binonan O’quv texnika bo’limi (TSO) tashkil topgan.2011 – yildan boshlab O’quv texnika taminoti bo;limi deb ish yuritgan.