Akhmedova Muborak Xxx

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6508-8766

 • Ish telefoni: +998 (94) 637 74 56
 • E-mail: muborakaxmedova1957@gmail.com

Shoyimova Shokhista Sanakulovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0144-2279

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 31 12
 • E-mail: sh.shoyimova1975@gmail.com

Usta Azizova Dilnoza Akhrarovna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-9642-2675

 • Ish telefoni: +998 (94) 644 88 44
 • E-mail: xxxdilnozau@mail.ru

Ashurmetova Nigora Azatbekovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent - doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7078-909X

 • Ish telefoni: +998 (93) 510 98 11
 • E-mail: nigoraashurmetova1973@gmail.com

Khudayberdiev Asomiddin Kurbonkulovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent - Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6883-1383
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (95) 073 50 05
 • E-mail: asomiddin81@inbox.ru

Gafurova Nodira Mirkhasilovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent - Mustaqil izlanuvchi DSc
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0465-7898-4534

 • Ish telefoni: +998 (91) 191 05 72
 • E-mail: gnm1208@gmail.com

Karimova Miyassar Zhamoldinovna

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Katta o'qituvchi - doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-1234-5678-1234

 • Ish telefoni: +998 (99) 899 83 41
 • E-mail: miyassar.karimova.61@bk.ru

Mirzaeva Shakhlo Ruzmat Kizi

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha
Moddiy javobgarlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-2698-5042

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 31 41
 • E-mail: shakhlo5mir@gmail.com

Mirzaeva Nargiza Asrorovna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-1576-1809

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 31 41
 • E-mail: nargiza.mirzaeva3003@gmail.com

Alimova Mukhiba Muzaffarovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-0051-4709

 • Ish telefoni: +998 (99) 019 21 45
 • E-mail: muhibaalimova1967@gmail.com

Tagaev Mamarazak Abdievich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o'qituvchi - Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-9323-3951

 • Ish telefoni: +998 (71) 261 11 92
 • E-mail: togaev1960@mail.ru

Dzhabbarova Yulduz Dzhmaniezovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-g

 • Ish telefoni: +998 (97) 444 04 39
 • E-mail: djabbarovayulduz1961@gmail.com

Khaytmatova Gulnoza Amanillaevna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-7022-4374

 • Ish telefoni: +998 (71) 262 34 02
 • E-mail: nozik2004@mail.ru