Hurmatli bakalabriatura talabalari!

ToshPMI otolaringologiya, bolalar otolaringologiyasi va stomatologiya kafedrasida quyidagi kurs va fakultet talabalari otolaringologiya fanidan sikl mashg’ulotlari o’tishadi:                           

• V kurs, TashPMI barcha fakultetlari;
• VI kurs tibbiy peragogika fakulteti;
• VII TashPMI barcha fakultetlari.

20017-2018 o’quv yilida V kurs talabalari uchun otolaringologiya fani kalendar mavzuviy rejasi 

20017-2018 o’quv yilida VI kurs talabalari (tibbiy pedagogika fakulteti) uchun otolaringologiya fani kalendar mavzuviy rejasi