Patofizyologiya kafedrasi bemorning hayoti va faoliyati fani sifatida tibbiyot institutlarida o’quv va o’quv-uslubiy jarayonda yetakchi o’rinni egallaydi. Patofiziologiya fani haqida talaba ma’ruzalar, amaliy mashg’ulotlar, darsliklar va maxsus adabiyotlardan ma’lumot oladi.

Oliy o’quv yurtida kadrlar tayyorlash tizimida ma’ruzalar, amaliy mashg’ulotlar yoki multimedia ma’lumotlarida olingan bilimlar muhim o’rin tutadi. Patofiziologiya kafedrasida o’qitishning an’anaviy usullari bilan bir qatorda o’qitishning yangi interaktiv usullari ham qo’llanilmoqda. Biz so’nggi yillarda bir qator interaktiv ta’lim usullarini joriy qildik. Har bir dars uchun kichik guruhlarda ishlash uchun 1 – 2 x interfaol usullarni o’tkazish stsenariylari yozilib, situatsion vazifalar, test topshiriqlari ishlab chiqildi.

Multimedia tizimlarini faol qo’llash bilan bir qatorda, o’quv jarayonida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan keng foydalanish. tegishli bo’lish . Tibbiyot oliy o’quv yurtlari talabalarini o’qitishda o’quv jarayoni va multimedia texnologiyalarini kompyuterlashtirish ilmiy va ta’lim salohiyatidan yanada faol foydalanish va o’quv materiallarining samarali o’zlashtirilishiga yordam beradi. Shu munosabat bilan ToshPTI patofiziologiya kafedrasida o’quv jarayonida 54 ta mavzu bo’yicha multimediya dasturlari ishlab chiqildi va keng qo’llanilmoqda, shuningdek kafedrada barcha guruh talabalarining o’quv jarayonida faol va faol ishtirok etishini nazarda tutuvchi fan-biznes o’yinlar qo’llanilmoqda. Hozirgi kunda (2019-2020 o’quv yili) 4 fakultetda 3 kurs talabalari :2-pediatriya, tibbiy-pedagogika, davolash fakultetlarida 47 – kurs 2 – guruhida 51 guruh:2-pediatriya, tibbiy-pedagogika, davolash,tibbiy-biologik fakultetlar va 3-guruh OMX 1-kurs talabalari ishtirok etmoqda. Ular uchun kafedrada 4 ta o’quv auditoriyasi ajratilgan.