“Patologik fiziologiya” kafedrasi Toshkent pediatriya tibbiyot institutining asosiy binosida 3-qavatida joylashgan bo’lib asosan 3-kurs pediatriya, tibbiy pedagogika, davolash ishi fakulteti talabalari taxsil olishadi. 3-kurs talabalariga 5-6 semestr davomida patologik fiziologiya fani o’qitiladi. 5-semestrda 2 soatdan 9 xafta ma’ruza xamda 17 xafta 36 ta amaliy mashg’ulot 2 soatdan o’tkaziladi. Jami 5-semestrdagi amaliy mashg’ulotlar soati 72 soat. 6- semestrda ma’ruzalar 2 xaftada 1 marta jami 9 ta ma’ruza 9 soat o’qiladi. Amaliy mashg’ulotlar esa har xaftada jami 36 soat. OMX 1-kurs talabalariga 6- semester davomida “Umumiy patologiya” fani o’tiladi. Ma’ruza 2 xaftada 1 marta, jami 9 ta ma’ruza 18 soat.

kalendar tematik plan

kalendar tematik plan

Irsiyat patofiziologiyasi

o’pka arteriyasi tromboemboliyasi

2 kurs talabalari uchun kalendar tematik reja