M.M.Xaqberdiev Patologik fiziologiya

M.M.Xaqberdiev patologik fiziologiya 2 tom

Maqola

Patofiziologiya.Ma’ruza kursi.Litvitskiy P.F.

Olimpiada go’liblari

Olimpiada g’oliblari

Deficit anemiyalar

Tashakkurnoma

Diplom