Zamonaviy texnologiyalar. Katta o’qituvchi Nabieva J.R.
Sport yutuqlari. O’qituvchi Tolipova Sh.Sh.
O’qituvchi Lutfullayeva H.A. kurator gurux bilan