Sogliqni saqlash vazirligi

Savollar

Savollar 7

Lekciya Diareya

Oraliq nazorat savollar

Oraliq nazorat savollari

5-kurs dars jadvali 2018-2019 o’quv yili

6-kurs talabalari uchun oraliq baholash test savollari