Kasimov Ilkhamdzhan Asamovich

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6846-9532

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: Ilhomjon.asomovich@gmail.com

Shadzhalilova Mukarram Salimdzhanovna

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-8390-8334

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: goodoctor11@mail.ru

Khalilova Zukhra Telmanovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3694-974X

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: zuzutel@mail.ru

Shomansurova Shakhlo Shomansurovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-8478-4775

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: shaxlo.epidem@gmail.com

Dzhalalova Nigora Alievna

Javobgar shaxs
Davolash ishlari bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8151-9039

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: nigora.epidem@gmail.com

Atakhodzhaeva Dilora Rakhimdzhanovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-0262-3503

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: adilora32@gmail.com

Ulmasova Saodat Ilomzhon Izi

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-1871-5074

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: ulmasova.saodat85@gmail.com

Sharapova Gulbakhor Mirsabitovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-7842-4979

 • Ish telefoni: +998 (93) 396 80 35
 • E-mail: dr-gulbahor@mail.ru

Osipova Elena Maksimovna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-4326-5116

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: osipovaelmax@gmail.com

Atamukhamedova Dilafruz Masutovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3981-0081

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: dilafruz.epidem@gmail.com

Buribaeva Bakhriniso Isabaevna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-9882-5868

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: dr.buribaeva@gmail.com

Khayrullina Aliya Khakimovna

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent - Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-7044-1627

 • Ish telefoni: +998 (71) 243 42 82
 • E-mail: doctoralia85@mail.ru