Kafedrada bajarilgan ilmiy – tadqiqot ishlari bo’yicha ma’lumot: Xaydarov Xurram Farmonovich 2012 yilda O’z.R.FA. Falsafa va huquq instituti “Falsafa va huquq fanlarining dolzarb masalalari” mavzusidagi ilmiy-nazariy konferenstiya materiallari to’plamida “Falsafiy madaniyatni shakllantirish muammosi” mavzusida maqola chop etildi. Kafedra dostent Axmerov Erik Axmedovichning 2012 yilda hammualliflikda “Ma’naviyatli shifokor shaxsini shakllantirish muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferenstiya materiallari to’plamida “Философия науки и медицины”, “Ценность научной проблемы в становлении нового знания” va “Гноселогические проблемы медицины ” maqolalari chop etildi. Kafedra dostenti Muxammadiev Nurmat Ergashevich tomonidan “Ma’naviyatli shifokor shaxsini shakllantirish muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferenstiya materiallari to’plamida “Falsafa va tibbiyot ilmida inson salomatligini saqlash konstepstiyalarining nazariy tahlili”, “Sog’liqni saqlash xodimlarining kasb estetikasi va uning o’ziga xos xususiyatlari” va “Shifokor dunyoqarashini shakllantirishning ba’zi bir falsafiy muammolari” mavzusidagi maqolalari chop etildi. Saydazimov Kamol Tulkunovich tomonidan 2012 yilda quyidagi ishlarni amalga oshirdi; “Axborot texnologiya”, “Falsafa tarixi” va “Falsafa” fanidan nomzodlik imtihonini topshirish uchun darslarga qatnashdi va nomzodlik imtihonini “yaxshi” bahoga topshirdi. Jumanova Gavxar Imomovna dissertastiya mavzusi “Salomatlik falsafasi”, 2012 yilda quyidagi ishlarni amalga oshirdi: “Axborot texnologiya” fanidan nomzodlik imtihonini topshirish uchun darslarga qatnashdi va nomzodlik imtihonini “yaxshi” bahoga topshirdi. O’zRFAFXI “Falsafa va huquq fanlarining dolzarb masalalari” tezislar to’plamida xammualliflikda “Salomatlik falsafasi” va “Vatanparvar yoshlar kelajak poydevori” mavzusidagi tezislari chop etildi. Djuraev Anvar Muxammadievich 2012 yil iyun oyida O’zFA OAK tomonidan falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasi to’g’risida diplomga ega bo’ldi va hozirda “Ijtimoy bilishda empirik tadqiqotni o’rni” nomli monografiyani yozib tugatish arafasida. Ubaydullaev Islomjon Abdullaevich ham shu yil iyun oyida O’zMU Falsafa fakultetidagi D.067.02.01. raqamli ixtisoslashgan kengash huzurida “O’zbekistonda mulkdorlar sinfi geoiqtisodiy tafakkurini shakllantirish muammolari (ijtimoiy-falsafiy tahlil)” mavzusidagi dissertastiyasi bo’yicha ilmiy-nazariy seminardan o’tdi. Alimardonov Sherali Abduraimovichning 2012 yilda “Ma’naviyatli shifokor shaxsini shakllantirish muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferenstiya materiallari to’plamida “O’zbekistonda jamiyatni demokratlashtirishda umuminsoniy, milliy va sharqona qadriyatlar uyg’unligi – jamiyat barqarorligining muhim qonuniyati” mavzusidagi maqolasi chop etildi. Qurdoshev Begzod Fazliddinovichning 2012 yilda “Ma’naviyatli shifokor shaxsini shakllantirish muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferenstiya materiallari to’plamida “Obrazovanie kak sposob lichnostnoy samorealizasti studenta-pediatra” va “Osobennosti sostializastii sovremennogo studenchestva” mavzusidagi maqolasi chop etildi.

Xaydarov Xurram Farmonovichning, Quyliyev Bobur To’lqinovichning, 2016-yilda “Milliy ma’naviyatni shakllantiruvchi omillar xaqida” mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallarida (541-544 betlar) maqolasi chop etildi.
Nuritov N., Xaydarova A. va Xaydarov Xurram Farmonovichning 2016-yilda “Falsafa va ijtimoiy taraqqiyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasida (1-2 iyun 2016 yil. Toshkent.174-175 betlar) maqolasi chop etildi.
Yaxshilikov J.Y. va Muhammadiyev Nurmat Ergashevichlarning 2017-yilda “Milliy g’oya: O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi” darsligi chop etildi.
Jo’rayev A.A. va Jo’rayev Anvar Muhammadiyevichlarning 2017-yilda “Методическое пособие” kitobi chop etildi.
Saydazimov Kamol To’lqinovich va Jumanova Gavharoy Imomovnalarning 2017-yilda “Yoshlar tarbiyasida falsafiy dunyoqarashni shakllantirish masalalari” mavzusida UzMU Milliy g’oya va sharq jurnalida maqolasi chop etildi.
Jumanova Gavharoy Imomovnaning 2017-yilda “Ma’naviy va jismoniy barkamol avlod barqaror taraqqiyotimiz kafolati” mavzusida UzMU Milliy g’oya va sharq jurnalida maqolasi chop etildi.
Sherboyev J.P. va Jumanova Gavharoy Imomovnalarning 2017-yilda “Yoshlarni tarbiyasida milliy va axloqiy qadriyatlarni o‘rni” mavzusida UzMU Milliy g’oya va sharq jurnalida maqolasi chop etildi.
Saydazimov Kamol To’lqinovichning 2017-yilda “ Роль нравственных категорий, как «честь» и «достоинство» в судьбе человека” mavzusida Ежемесячный научно-практический журнал jurnalida (№3 (54), 2017 г.) maqolasi chop etildi.
Saydazimov Kamol To’lqinovichning 2018-yilda “Baholovchi mulohazalarning jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi o’rni” mavzusida UzMU xabarlari jurnalida maqolasi chop etildi.
Yaxshilikov J.Y. va Muhammadiyev Nurmat Ergashevichlarning 2018-yilda “Milliy g’oya: O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi” darsligi chop etildi.

Maqola Saydazimov K.T

Darslik Muxammadiyev N.E

Kitob Jo’rayev A.M

Maqola Saydazimov K.T, Jumanova G.I

Maqola Jumanova G.I

Monografiya Muhammadiyev N.E

Darslik Muhammadiyev N.E