Khaydarov Khurram Farmonovich

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3833-807X

 • Ish telefoni: +998 (94) 679 32 73
 • E-mail: khurram.khaydarov.56@mail.ru

Mukhamadiev Nurmat Ergashevich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-5406-7142

 • Ish telefoni: +998 (97) 771 53 22
 • E-mail: mukhamadiyev53@inbox.ru

Dzhuraev Anvar Mukhamadievich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent - doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3372-8976

 • Ish telefoni: +998 (99) 881 62 65
 • E-mail: anvardjurayev1961@gmail.com

Kuyliev Bobur Tulkinovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8261-3182

 • Ish telefoni: +998 (94) 612 14 16
 • E-mail: broockleen@mail.ru

Saydazimov Kamol Tulkunovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6161-1652

 • Ish telefoni: +998 (90) 323 17 77
 • E-mail: kam_s@list.ru

Zhumanova Gavkharoy Imomovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8881-6204

 • Ish telefoni: +998 (93) 513 76 00
 • E-mail: broockleen@hotmail.com