Pediatriya fani buiycha ishchi uquv dasturi

Pediatriya fani buiycha ishchi uquv dasturi

Pediatriya fani buiycha ishchi uquv dasturi

Policlinic pediatriya fani buiycha ishchi uquv dasturi

Policlinic pediatriya fani buiycha ishchi uquv dasturi

FIZIOTERAPIYA, DAVOLOVCHI JISMONIY TARBIYA FANINING O’QUV-USLUBIY MAJMUASI IV KURS

FIZIOTERAPIYA, DAVOLOVCHI JISMONIY TARBIYA FANINING ISHCHI O’QUV DASTURI

FIZIOTERAPIYA, DAVOLOVCHI JISMONIY TARBIYA FANINING ISHCHI O’QUV DASTURI

Ambulatoriya tibbiyoti, jismoniy tarbiya kafedrasi 11-semestr 2018-2019 o’quv yili uchun dars jadvali