Kafedraning asosiy-ilmiy yo’nalishi “O’sayotgan organizm fiziologiyasi”. Kafedra hodimlarining ishlab chiqayotgan muammolari:

1. “Talabalarning individual xususiyatlariga ekzogen va endogen omillarning ta’siri”
2. “Turli fermentlarning oshqozon ichak trakti ishiga ta’siri”

Ushbu mavzular bo’yicha 12 ta maqola, 24 ta tezis chop etilgan. Jami ko’rsatilgan mavzular bo’yicha 3 ta nomzodlik desertatsiyasi himoya qilingan. 2012-yildan kafedra assistenti Foziljonova Adiba Sobirovna “Peritol va yantar kislotaning 2-tipdagi qandli diabet bilan og’rigan bemorlardagi energetik almashinuvga ta’siri” mavzusidagi Respublika grantida ishtirok etmoqda.
Hozirga vaqtda Grantning eksperimental bosqichi ketmoqda.
TIJ
Kafedrada iqtidorli talabalar bilan ish olib boriladi. Ular bilan birgalikda eksperimentlar o’tkaziladi, Respublika va yaqin xorij davlatlarining tibbiyot jurnallarida maqola va tezislar chop etiladi, Respublika Olimpiadalarida va Institutning ilmiy konferensiyalarda qatnashiladi.

2015  yildagi chop etilgan maqolalarning royhati

1.Sog’lom odamlarda psihoemotsional stress ta’sirida energetik almashinuvini o’zgarishi.

Ilmiy-amaliy tibbyot jurnali “Yosh olim”,  №4(84),Kazan sh., fevral, 2015y.,114-116 betlar.

Mualliflar: Chernish P.P.,  Fazildjanova A.S., Farhadova H.F

2.O’sayotgan kalamushchalarda immobilizatsiyalovchi stress sharoitida ichak fermentlari topografiyasi va faolligiga fenazepamning ta’siri.

Mualliflar: Kurbanova M. B., Askaryans V. P.

3.Immobilizatsiyalovchi stress sharoitida aralash, agressiv va agressiv bo’lmagan guruh kalamushlarida ichak fermentlari topografiyasi va faolligini o’zgarishi.

Ilmiy-amaliy tibbyot jurnali “Biologiya va tibbiyotning muammolari”,  №1(82),  Samarkand sh., fevral  2015 yil, 135-137 bet.

Mualliflar:  Askaryans V. P. Abdumajidov, A.Mustakimov F. A.,  Nigmanov B. B

4.Yoshlarni kasbiy tayyorgarligini yaxshilash maqsadida, ularning psihofiziologik va somatotopik statusini faktorli modelini aniqlash.

Ilmiy-referativ, ma’naviy-ma’rifiy jurnal “Tibbiyotda yangi kun” №1(9), Toshkent sh.,yanvar-mart 2015 y., 14-17 betlar.

Mualliflar: F. A. Babadjanova, Pazilova S. B., Nazarov S. K

5.Toshkent Pediatriya tibbiyot institute 2-kurs talabalarida ovqatlanishdagi hususiyatlari.

Ilmiy amaliy tibbiyot jurnali “Infektsiya, immunitet, farmakologiya” №2, Toshkent sh., 2015, 135-138 betlar.

Mualliflar: F. A. Babadjanova, Pazilova S. B., Nazarov S. K

6.. Yosh shahslarda psihologik stressga javoban metabolism reaktsiyalari o’zgaruvchanligining mavjudligi 2-tipdagi qandli diabet rivojlanishidan oldingi holat.

O’zbekiston tibbiyot jurnali,, №5,48-50 bet, Toshkent sh.,  2015 yil.

Mualliflar: Chernysh P. P.  Fazyljanova A. S. Askarans V. P. Abdumajidov A.

INNOVATSION TEXNAKOGIYA ASOSLARI

Кичик гурух талабаларининг ҳаёт тарзини ўрганиш

Каламушларда пестицидларни меьда ости безининг секретор фаолиятига таъсири

Укув жараенидаги болаларнинг усишдаги узгаришларига диккат каратиш

Институт укитувчиларининг иннавацион иш фаолияти

Maqola 1

Maqola 2

Maqola 3

Maqola 6

Maqola 7

Maqola 8

Maqola 9

Maqola 10

Maqola 11

Chop etilgan ilmiy ishlar 1

Chop etilgan ilmiy ishlar 2

Chop etilgan ilmiy ishlar 3

Chop etilgan ilmiy ishlar 4